همه نوشته‌های برچسب 'UTI'

عفونت دستگاه ادراری و طب سوزنی

طب سوزنی: دستگاه ادراری از اندام ها و لوله های سیستم ادراری از جمله کلیه ها، مثانه، مجرای خروج ادرار و میزنای تشکیل شده است. هر یک از این قسمت ها می تواند دچار عفونت شود. بیشتر عفونت های سیستم ادراری در قسمت مثانه رخ می دهد. با اینحال، اگر عفونت مثانه درمان نشده و بدخیم شود می تواند به کلیه ها سرایت کند. عفونت کلیه ها بسیار خطرناک تر بوده و مشکلات جدی تری را در پی داشته باشد. عفونت های دستگاه ادراری (UTI) از آلودگی مجرای خروج ادرار (لوله ای که مثانه را به خارج بدن ارتباط می …


ادامه مطلب...