همه نوشته‌های برچسب 'کومسا تراپی'

سوجوک تراپی

سوجوک اولین بار توسط  پارک جای وو در کره جنوبی کشف شد. درمان در این روش فقط از طریق پنجه دست و پا انجام می شود روش های مختلف درمانی بسته به نوع بیماری وجود دارد : سید تراپی ( دانه درمانی ) مگنت درمانی  سوزن درمانی دست  رنگ درمانی  نور درمانی  موکسا تراپی  ماساژ درمانی دست   در سوجوک تمام اعضای بدن و ساختمان اسکلتی روی دست و پا تصویر می شوند و با تحریک قسمت های مختلف پنجه دست و پا بیماری تشخیص و درمان می شود . سوجوک با هر روش درمانی دیگری سازگار است. اگر آن …


ادامه مطلب...