همه نوشته‌های برچسب 'چی یین و چی یانگ چیست ؟'

آشنایی با اصطلاحات طب سوزنی

جریان چی مفهوم “چی” به یک نیروی حیاتی، قدرت اولیه، و یک وجود نافذ اشاره دارد که تمام عالم هستی را پشتیبانی می کند. نمودارهای تصویری چین برای چی بخار، آکنده از مواد مغذی که هنگام پخت برنج آشکار می شود را نشان می دهد. چی، اسانس تقطیر شده بهترین مواد است. تصاویر مشابه برای چی شامل بخارات مواجی است که از جوشیدن چای بلند می شود، چرخش غبار مه هایی است که از زمین ها بر می خیزد، حرکت سیال یک جریان ملایم، یا امواج بزرگ تشکیل ابرها روی یک تپه است. این تصاویر قیاسی همگی سعی در توصیف …


ادامه مطلب...