همه نوشته‌های برچسب 'دانلود عملکرد کبد'

آشنایی با اندام داخلی کبد – کتاب جیوانی مترجم دکتر عباس انصاری

کبد عملکردهای مهم بسیاری از جمله ذخیره سازی خون دارد که جریان روان چی در سرتاسر بدن را تامین و اقامتگاهی برای روح آسمانی فراهم می آورد، خون کبد جهت تغذیه ماهیچه، تاندون، و رباط‌ها بسیار مهم است و از اینرو امکان فعالیت‌های فیزیکی را فراهم می¬آورد و خون را برای رحم ذخیره و یک قاعدگی منظم را تضمین می نماید. جریان روان چی کبد برای تمام فرایندهای فیزیولوژیک در هر اندام و هر بخش از بدن ضروری است. در سطح روحانی، روح آسمانی یا اتری با حمایت ذهن (Shen) از طریق الهام، خلاقیت، رویا و حس تشخیص مسیر زندگی، …


ادامه مطلب...