همه نوشته‌های برچسب 'دانلود عملکرد ریه'

آشنایی با اندام های داخلی (ریه) از کتاب جیوانی مترجم: دکتر عباس انصاری

ریه ها، چی و تنفس را کنترل کرده و تخصص آن­ها استنشاق هواست. به همین دلیل و همچنین به این خاطر که پوست را تحت تاثیر قرار می­دهند، اندام واسطه بین موجود زنده و محیط اطراف محسوب می شوند. از آن­جا که چی ریه ها در کنترل گردش خون به قلب کمک می کند، ریه ها، رگ­های خونی را نیز کنترل می کنند. همچنین آنها عبور آب را در کنترل دارند. به این معنا که در حرکت مایعات بدن نقش حیاتی ایفا می کنند. کتاب سوالات ساده در فصل ۸ می گوید: ریه شبیه نخست وزیری است که مسئول کنترل …


ادامه مطلب...