همه نوشته‌های برچسب 'بیماری های گوش'

موقعیت و عملکرد نقاط کانال معده (قسمت دوم) برگرفته از کتاب اصول و مبانی طب چینی (The foundations of Chinese medicine)- مترجم:

برای مشاهده نقاط ۱ تا ۶ کانال معده به موقعیت و عملکرد نقاط کانال معده (قسمت اول) رجوع شود.   در ادامه بحث نقاط طب سوزنی، در این قسمت موقعیت، عملکرد و ماهیت نقاط کانال معده، در اینجا نقاط ۷، ۸، ۹، ۱۸، ۱۹، ۲۱-ST  ارائه می شود. (XIAGUANG) ST-7 عملکردها: انسداد کانال را رفع می کند. برای گوش سودمند است. باد را بیرون می راند. موارد کاربرد: قفل شدن فک، دررفتگی استخوان فک، دندان درد، تورم و درد لثه های پایین، درد گونه ها، تورم گونه ها وزوز گوش، ناشنوایی، خارش گوش ها، ترشحات چرکی از گوش ها، انحراف …


ادامه مطلب...