همه نوشته‌های برچسب 'ایریدوسکپ'

تشخیص بیماری ها از روی عنبیه چشم (ایریدولوژی)

چشم ها در تمامی سنین پنجره روح محسوب می شوند. امروزه گفته می شود چشم ها آئینه بدن هستند و تغییرات در چشم ها می توانند نشان دهنده وضعیت سلامت داخلی فرد باشند. چشم ها با وسائل تشخیصی پیشرفته در هر لحظه می توانندسلامتی فرد را گزارش دهند و همچنین وضعیت روحی و نوع تفکر او را مشخص کنند.   ساختار عنبیه (آیریس) عنبیه چشم پیچیده ترین بافت بدن است که با جهان خارج تماس دارد؛ قسمتی از مغز که با هزاران عصب در ارتباط است. هر دو عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در عنبیه وجود دارند در نتیجه ما یک …


ادامه مطلب...