همه نوشته‌های برچسب 'استفاده از طیف نور های کم انرژی برای درمان'

تشخیص و درمان بیماری ها با دستگاه پیشرفته آی هلث توسط دکتر انصاری

i-Health (آی هلث) سیستمی برای پیشگیری، تشخیص بیماری و بازبینی اثرات درمان است. اساس کار این سیستم بر پایه اصول نوروفیزیولوژیک و مسیرهای عکس العمل بین اندام های داخلی و پوست بدن است و از ایمپالس‌های نور، میدان‌های الکترومغناطیسی ضربه ای، میکروجریان ها و اسکن ترموگرافی برای درمان بهره می برد. آی هلث از طیف های انرژی کاملا غیر یونیزه و کم انرژی استفاده می‌کند. سیگنال های این دستگاه، الگوهایی با ماهیت فرکانس رزونانسی دارند که انرژی و انسجام سیستم های پیچیده‌ی تشکیل‌دهنده بدن را بهبود می بخشند. نرم افزارهای آی هلث از اصول نوروفیزیولوژیک بدن همراه با اصول طب …


ادامه مطلب...