همه نوشته‌های برچسب 'آشنایی با اندام های داخلی'

آشنایی با اندام های داخلی (کلیه ) از کتاب جیووانی مترجم : دکتر عباس انصاری

عملکردهای کلیه کلیه ها غالبا “ریشه حیات” یا ریشه چی پیش – بهشتی (Pre-Heaven Qi) در نظر گرفته می شوند چرا که کلیه ها، جوهره ای که در شکل پیش-آسمانی خود از والدین منشا گرفته و در زمان انعقاد نطفه ساخته شده را ذخیره می کنند. این جوهره، بنیه ما را معین و بنابراین توصیف کلیه ها به عنوان ریشه حیات نیز به همین خاطر است. از آنجایی که کلیه ها جوهره را ذخیره می کنند، نخستین عملکرد کلیه ها کنترل تولد، رشد، تولیدمثل و نمو می باشد. کلیه ها Marrow  را نیز تولید، ذهن  را سرشار و استخوان ها …


ادامه مطلب...