همه نوشته‌ها در 'ایریدولوژی' اشتراک

نمونه های بالینی تشخیص از طریق عنبیه (ایریدولوژی)، کلینیک دکتر عباس انصاری

برای آشنایی با علم تشخیص بیماری ها از روی عنبیه چشم (آیریدولوژی) به آیریدولوژی/ کلینیک دکتر عباس انصاری مراجعه کنید.   در این قسمت تصاویر گرفته شده از چشم بیماران با دستگاه ایریدوسکپ در کلینیک طب سوزنی دکتر انصاری همراه با تشخیص های انجام شده ارائه شده است:   تصویر گرفته شده از چشم خانم ۵۰ساله که تشخیص از روی عنبیه چشم وجود کیست خوش خیم سینه و رحم  را نشان می دهد که وجود آن ها با انجام سونوگرافی تایید شد. نکته قابل توجه در مورد کیست ها این است که تشخیص سریع آن ها در پیشگیری از رسیدن …


ادامه مطلب...

تشخیص بیماری ها از روی عنبیه چشم (ایریدولوژی)

چشم ها در تمامی سنین پنجره روح محسوب می شوند. امروزه گفته می شود چشم ها آئینه بدن هستند و تغییرات در چشم ها می توانند نشان دهنده وضعیت سلامت داخلی فرد باشند. چشم ها با وسائل تشخیصی پیشرفته در هر لحظه می توانندسلامتی فرد را گزارش دهند و همچنین وضعیت روحی و نوع تفکر او را مشخص کنند.   ساختار عنبیه (آیریس) عنبیه چشم پیچیده ترین بافت بدن است که با جهان خارج تماس دارد؛ قسمتی از مغز که با هزاران عصب در ارتباط است. هر دو عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در عنبیه وجود دارند در نتیجه ما یک …


ادامه مطلب...