افزایش ذخیره تخمدان و تشکیل فولیکول در یائسگی زودرس

افزایش ذخیره تخمدان و تشکیل فولیکول در یائسگی زودرس

تاثیر لیزر آکوپانکچر بر افزایش ذخیره تخمدان و تشکیل فولیکول

بیمار ۴۴ ساله در سال ۹۷ به دلیل ابتلا به تومور بدخیم، حدود ۳ تا ۴ ماه شیمی درمانی انجام دادند که منجر به از کار افتادن تدریجی تخمدانها شد. در سال ۹۸ پریودها، نامنظم شدند و در سال ۹۹ قاعدگی به طور کامل قطع گردید. در سال ۹۹ ، IVF انجام دادند که متاسفانه ناموفق بود و در فروردین ۱۴۰۰ به دلیل قطع پریود، PRP و سلولهای بنیادی برای ایشان انجام شد که متاسفانه هیچ فولیکولی حاصل نشد و به ایشان پیشنهاد تخمک اهدایی دادند.

ذخیره تخمدان در این زمان برابر ۰٫۰۱ بود. بعد از ۵ جلسه درمان با لیزر آکوپانکچر بدن و گوش، طب سوزنی و لیزر موضعی تخمدان و رحم، ذخیره تخمدان به ۰٫۱ افزایش یافت و سطح هورمون FSH از ۹۲ به ۲۲ و LH از ۵۸ به ۵۰ کاهش نشان داد. همچنین، پس از پیگیری توسط متخصص زنان با هدف PRP مجدد یا تخمک اهدایی و انجام سونوگرافی مشخص شد یک فولیکول ۱۵ میلی متر دارند که بدون مصرف هرگونه داروی شیمیایی یا گیاهی بوده است؛ بنابراین داروهای تحریک تخمک گذاری در دوز پایین مصرف کردند که خوشبختانه سونوگرافی سه روز قبل مشخص شد،که فولیکول بالغ دارند. درمان با لیزر آکوپانکچر به موازات درمان فوق متخصص نازائی ادامه خواهد داشت و امیدواریم بارداری طبیعی در ایشان صورت بگیرد.

لیزر آکوپانکچر
آزمایش هورمونی در یائسگی زودرس، قبل از درمان با لیزر آکوپانکچر
لیزر آکوپانکچر
آزمایش هورمونی در یائسگی زودرس، بعد از درمان با لیزر آکوپانکچر
لیزر آکوپانکچر

📞۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵
📱۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

www.DoctorAnsari.com
www.AuriculoTherapy.ir
www.LaserAcupuncture.ir
www.DoctorAnsari.ir

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

Leave a Reply

Your email address will not be published.