سردرد میگرنی هشت ساله و لیزر طب سوزنی

سردرد میگرنی هشت ساله و لیزر طب سوزنی

خانم ۵۳ ساله به مدت هشت سال از سردردهای میگرنی در هر دو شقیقه رنج می بردند. ایشان در مکانهای شلوغ همیشه سردرد داشتند؛ به طوری که تقریباً هر روز مجبور به مصرف مسکن بودند. پس از سه جلسه درمان با طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر گوش و بدن و لیزر موضعی ناحیه سر، سردرد کاملاً بهبود یافته است.
همچنین، ایشان از اردیبهشت ماه دچار دیسک کمر بودند؛ درد از کمر تا پای راست ادامه داشت و پاها از زانو به پایین بی حس می شدند. ایشان برای این مشکل نیز مراجعه کردند و پس از سه جلسه درمان این مشکل نیز به لطف خدا برطرف شده است.

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

اینستاگرام: dr.abbas_ansari@

Leave a Reply

Your email address will not be published.