اسپاسم و گرفتگی عضلات گردن

اسپاسم و گرفتگی عضلات گردن

تاثیر لیزر آکوپانکچر به همراه طب سوزنی بر اسپاسم یا گرفتگی عضلات گردن و تراپزیوس

بیمار با درد شدید گردن و اسپاسم عضلات تراپزیوس(ذوزنقه ای) مراجعه کردند؛ به گونه ای که گردن به سمت راست متمایل شده و به حالت فلج درآمده بود و به هیچ عنوان قادر به حرکت گردن نبودند. ایشان از داروهای شل کننده عضلات و متوکاربامول استفاده کرده بودند که متاسفانه موثر واقع نشده بود.
پس از یک جلسه درمان با طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر گوش و بدن و لیزر موضعی ناحیه گردن و شانه، خوشبختانه اسپاسم و گرفتگی عضلات این دو ناحیه برطرف شد.
خوشبختانه اسپاسم های عضلانی حاد، سریعا به درمان جواب می دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code