قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب فشاری

قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب فشاری

در موارد قاعدگی دردناک (دیسمنوره) دو روز قبل از قاعدگی، هر یک از نقاط ذکر شده در زیر را به مدت یک دقیقه، روزی سه بار، قبل از صبحانه، ناهار و شام فشار دهید. فشار به گونه ای باشد که درد مختصری حس کنید (فشار در حد لمس یا همراه با درد شدید نباشد). تا زمانی که درد وجود دارد، درمان ادامه یابد.

قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب سوزنی
قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب سوزنی
قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب سوزنی
قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب سوزنی
قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب سوزنی
قاعدگی دردناک (دیسمنوره) و طب سوزنی

می توانید از روش فشار ثابت یا فشار پمپی (فشار بر روی نقطه و سپس رها کردن آن) استفاده کنید.
نکته:
پس از انجام درمان، آب ولرم فراوان بنوشید تا سموم‌ از بدن دفع شوند.

از نقاط طب فشاری بلافاصله پس از وعده های غذایی (یک الی دو ساعت از صرف غذا گذشته باشد)، پس از تمرینات ورزشی، بعد از استحمام و در زمان بیماری های جدی پرهیز شود.

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵ ۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

www.Insatgram.com/dr.abbas_ansari

Leave a Reply

Your email address will not be published.