نمونه  بالینی درمان ناباروری و یائسگی زودرس با لیزرآکوپانکچر و امبدینگ

نمونه بالینی درمان ناباروری و یائسگی زودرس با لیزرآکوپانکچر و امبدینگ

بیمار ۳۲ ساله دچار یائسگی زودرس بودند و آزمایشات میزان ذخیره تخمدان یا AMH را برابر ۰٫۱۳، و FSH و LH را به ترتیب برابر ۱۶ و ۶٫۲ نشان می دادند.
متخصص زنان با تشخیص یائسگی زودرس در ایشان توصیه نمودند از تخمک اهدایی برای بارداری استفاده کنند، چون تخمدان های ایشان ضعیف بودند.
ایشان با فاصله زمانی از آزمایش اول به مطب ما مراجعه کردند و ۱۲ جلسه طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر و لیزر موضعی تخمدان ها و رحم انجام شد و سپس یک جلسه امبدینگ برای ایشان صورت گرفت.
ذخیره تخمدان بیمار پس از اولین جلسه امبدینگ ۰٫۰۳ بود، ایشان ناامید شدند و تمایل به ادامه درمان نداشتند، اما خوشبختانه با ادامه درمان موافقت کردند و بعد از دومین جلسه امبدینگ ذخیره تخمدان به ۰٫۰۶ رسید. بیمارکاملا ناامید بودند و با توصیه دکتر انصاری و پس از انجام سومین جلسه امبدینگ و بدون مصرف هیچ دارویی توانستند بطور طبیعی باردار شوند و هم اکنون در ماه سوم بارداری هستند.


اینستاگرام:
@dr.abbas_ansari

T.me/ @DrAnsariClinic

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.