نمونه بالینی درمان یائسگی زودرس با لیزرآکوپانکچر

نمونه بالینی درمان یائسگی زودرس با لیزرآکوپانکچر

خانم ز. س. ۳۷ ساله، اواخر دی ماه سال ۹۷ به ما مراجعه کردند. آزمایش قبل از مراجعه، ذخیره تخمدان یا AMH برابر ۰٫۰۵، LH برابر با ۴۷ و FSH برابر با ۷۰ بودند.
برای ایشان ۱۲ جلسه طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر گوش و بدن و لیزر تخمدانها و رحم انجام شد.
آزمایشات پس از درمان (دو دوره پریود شدن)، FSH را برابر ۵، LH را ۴٫۵ و ذخیره تخمدان را برابر ۰٫۲، یعنی با افزایش بیش از چهار برابر نشان می دهند.
ایشان فقط بایک دوره درمان دوازده جلسه ای پریود شدند و تا به امروز، یعنی آبان ۹۸ قاعدگی منظم و نرمال بدون مصرف هیچ گونه داروی گیاهی و شیمیایی داشته اند‌.
دلیل مراجعه فعلی ایشان انجام طب سوزنی جهت زیبایی صورت است.

FSH: 70.7 ➡ ۵٫۱
LH: 47.8 ➡ ۴٫۵
AMH: <0.05 ➡ ۰٫۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.