درمان یائسگی زودرس با لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی رحم و تخمدان

نمونه بالینی یائسگی زودرس

بیمار خانم ۴۳ ساله که به دلیل یائسگی زودرس مراجعه کردند.
قاعدگی ایشان از ۶ ماه قبل از مراجعه قطع شده بود. در اولین جلسه مراجعه، درخواست آزمایش داده شد که میزان ذخیره تخمدان یا AMH برابر ۰٫۱، FSH برابر ۱۱۳ و LH برابر ۲۲ بود.
یک دوره لیزرآکوپانکچر، طب سوزنی، اوریکولوتراپی، لیزر موضعی تخمدان ها و رحم برای ایشان انجام شد. بیمار در جلسه نهم درمان پریود شدند که تاکنون سه ماه پشت سرهم به طور منظم و بدون هیچگونه دارویی پریود داشته اند. طی آزمایش مجدد مشخص شد میزان AMH به دوبرابر افزایش یافته و برابر ۰٫۲ است. میزان FSH به ۷ و LH به ۵ کاهش نشان داد. بیمار پس از سه ماه برای افزایش بیشتر ذخیره تخمدان مراجعه کرده اند. همانطور که در جواب آزمایشات مشاهده می‌کنید، سطح سرمیFSH LH و AMH، قبل و بعد از درمان بدین صورت است:

FSH: 113.6 ➡ ۷٫۷
LH: 22.2 ⁦➡⁩ ۵٫۳
AMH: 0.1 ➡ ۰٫۲

جواب آزمایشات بیمار:

Leave a Reply

Your email address will not be published.