آثار مخرب استفاده بیش از حد از تلویزیون و تلفن همراه بر قلب

افراط در استفاده از تلویزیون و تلفن همراه برای سلامت مضر است.. چشم ها و بینایی با کبد و مخصوصاً خون کبد و روح آسمانی مربوط می شوند. با این حال، اگرچه چشم ها بر تغذیه از سوی خون کبد وابسته هستند، اما خونی که از طریق عروق خونی به چشم ها می رسد، تحت کنترل قلب است. استفاده بیش از حد از چشم ها به قلب آسیب می رساند.

رن یینگ چیو، در کتاب «نظریه های پزشکان چینی» می گوید: قلب حاکم ذهن است… بینایی علامتی از فعالیت ذهن است. وانگ کن تنگ می گوید: چشم، منفذی از کبد، اما عملکردی از قلب است. از آنجا که قلب، چشم ها را تحت تاثیر قرار می دهد، استفاده بیش از اندازه از چشم می تواند به قلب و بنابراین به ذهن آسیب برساند: این موضوع تاثیر مخرب تماشای زیاد تلویزیون بر چشم و ذهن کودکان را توضیح می دهد.

(برگرفته از صفحه ۱۳۸ کتاب مبانی جامع طب چینی، مترجم دکتر عباس انصاری)

آنچه مسلم این است که تماشای تلویزیون و استفاده از تلفن همراه در دراز مدت و البته به شکل افراطی برای سلامت افراد خطرناک است. بر همین اساس، ضروری است که ساعات استفاده از تلویزیون و موبایل را به حداقل برسانید البته اگر می‌خواهید زندگی سالم و طولانی داشته باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.