نمونه بالینی درمان مکمل فشار خون بالا با لیزرآکوپانکچر

نمونه بالینی درمان مکمل فشار خون بالا با لیزرآکوپانکچر

نمونه بالینی درمان مکمل فشار خون بالا با لیزرآکوپانکچر

طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر و لیزر زیرزبانی درمان مکملی برای بیماری فشار خون بالا است. بیمار خانم پ. ج. 68 ساله از تهران بدلیل مشکل فشار خون بالا مطب ما مراجعه کردند. پس از 12 جلسه طب سوزنی، بدون اینکه بیمار هیچ دارویی مصرف کند، فشار خونش از 16 به 13 کاهش یافت. همچنین، بیمار مشکل کمر درد شدید داشت، بطوری که قادر به انجام فعالیت های روزمره نبود که با انجام طب سوزنی درد کمر بیمار کاملاً بهبود یافت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.