حضور استاد ناصر ممدوح عزیز در مطب طب سوزنی دکتر انصاری

حضور استاد ناصر ممدوح عزیز، پیشکسوت عرصه دوبله و بازیگری سینما و تلویزیون در مطب طب سوزنی دکتر انصاری