نمونه بالینی درمان اگزما با طب سوزنی

دلیل مراجعه خانم ۵۲ ساله از کرج به این مطب بیماری پوستی مزمن (به مدت ۳۰ سال) و سکته چشمی چپ بود. انجام طب سوزنی، لیزر گوش و لیزر زیرزبانی به تعداد ۵ جلسه باعث درمان کامل خارش پوست شده و درمان برای بهبود سکته چشمی ادامه دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.