نمونه بالینی درمان عوارض سی پی با لیزرآکوپانکچر

نمونه بالینی درمان عوارض سی پی با لیزرآکوپانکچر

نمونه بالینی درمان عوارض سی پی با لیزرآکوپانکچر

لیزرآکوپانکچر از جمله روش های بسیار موثر برای بازتوانی و افزایش توانایی بیماران فلج مغزی  می باشد. این روش با تحریک اعصاب و عضلات و آزادسازی نوروترانسمیترها از پایانه های عصبی و افزایش جریان خون و انرژی در بدن به کاهش عوارض سی پی کمک می کند. همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، بیمار مبتلا به بیماری سی پی اسپاستیک بوده و از سفتی شدید عضلات، عدم تعادل و اختلال حرکتی و هوش پایین رنج می برده است. پس از انجام 3 جلسه لیزرآکوپانکچر،لیزر زیرزبانی و طب سوزنی گوش با لیزر، وضعیت راه رفتن، حفظ تعادل و تمرکز بیمار بهبود قابل توجهی پیدا کرد. جلسات درمانی بیمار ادامه دارد.

قبل از لیزرآکوپانکچر:

بعد از انجام لیزرآکوپانکچر:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.