نمونه بالینی درمان کودک مبتلا به سی پی اسپاستیک با لیزرآکوپانکچر

Home / نمونه بالینی درمان کودک مبتلا به سی پی اسپاستیک با لیزرآکوپانکچر

 همانطور ك در این ويديو مشاهده ميكنيد، بيمار كودك دو ساله ايست كه از ابتداي تولد، با مشكل اسپاسم سمت چپ بدن و انقباض انگشتان مواجه بوده و دچار اختلال در راه رفتن بوده است.

پس از يك جلسه ليزرآكوپانكچر، انقباض دست چپ كمتر شد و پس از جلسه سوم، وضعيت كلي بيمار بهبود يافت. جلسات درماني جهت بهبودي كامل ادامه دارد.
ليزرآكوپانكچر روشي مناسب، بی عارضه و بدون درد به خصوص براي كودكان است كه ترس از سوزن دارند

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.