درمان اگزما و خارش پوستی با لیزر آکوپانکچر

Home / درمان اگزما و خارش پوستی با لیزر آکوپانکچر

اگزما به التهاب و آماس پوست گفته می شود که ممکن است در نقاط مختلف بدن ظاهر شود و موجب خارش ، پوسته پوسته شدن وگاهی توم پوست می شود که انواع مختلفی دارد.

درمان اگزما و خارش پوستی با طب سنتی چین و لیزر آکوپانکچر بسیار موفقیت آمیز بوده است .

از نظر طب چینی جابجایی و عدم تعادل  انرژی (چی ) ، خون ، یین و ینگ در بدن موجب بوجود آمدن بیماری می باشد و  همچنین  اختلالات و عدم تعادل  درون بدن موجب بیماری می شود و زمانی که متعادل شوند پوست بهبود پیدا می کند .

بیشتر بیماران تاثیرات درمانی را طی جلسات  ۴- ۶ در پوست خود متوجه می شوند گه این تاثیر بسته به نوع و شدت اگزما دارد

دوره کامل درمان با لیزر آکوپانکچر ۱۲ جلسه می باشد .

Leave a Reply

Your email address will not be published.