پیک آلفا چیست؟

پیک آلفا چیست؟

پیک آلفا چیست؟

بیست دقیقه قبل از خواب و 20 دقیقه بعد از بیداری در آلفا هستید. بالاترین سطح آلفا لحظه ایست که دارد خوابتان می برد و یا درست در لحظه ای که بیدار میشوید و به این حالت میگویند پیک آلفا. براساس حالتی که انسان ها در امواج آلفای قبل از خوابشان دارند، به 3 دسته تقسیم می شوند:

کسانی که قبل از خواب، مثبت اما رویایی می اندیشند؛ کسانی که قبل از خواب مثبت اما واقعی می اندیشند و کسانی که قبل از خواب منفی و منفی می‌اندیشند!

اگر جز آن دسته اید که قبل از خواب همه غصه های زندگی تان را مرور می کنید، متاسفانه جز دسته سوم هستید؛ عجیب است اما شما بسیاری از حوادث زندگیتان را براساس اینکه درحالت آلفا چگونه فکر می کنید می سازید! چه آلفای قبل از خواب و چه در زمان هایی که روی چیزی تمرکز می کنید، دراصل دچار خلسه می شوید. ذهن شما مثل دیگ جادوگری است که هرچه در آن بریزید پخته می شود!

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.