طب سوزنی اسکالپ (طب سوزنی سر)

طب سوزنی اسکالپ (طب سوزنی سر)

طب سوزنی اسکالپ (طب سوزنی سر)

در ویدئوی زیر، نمونه بالینی بیمار درمان شده با طب سوزنی توسط پروفسور ژو را مشاهده می کنید. این بیمار بعلت تصادفی که ۳ ماه قبل داشتند دچار ضایعات نخاع گردنی شدند. پس از نیم ساعت طب سوزنی اسکالپ، نتایج خارق العاده درمانی مشاهده شد.

قبل از درمان

پس از درمان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.