آیا می دانید …

آیا می دانید …

آیا می دانید …

آیا می دانید شام خوردن دیرهنگام موجب ضعف دستگاه  گوارش می گردد؟ از نظر طب چینی، دستگاه گوارشی منشأ تولید انرژی در بدن است و خوردن دیرهنگام غذا در شب یکی از عواملی است که دستگاه گوارشی را تضعیف می کند. تضعیف دستگاه گوارش موجب ضعف سایر اندام های بدن، بی حالی و سستی می گردد؛ برای مثال، ضعیف شدن دستگاه گوارش موجب ضعف کانال کلیه شده که به نوبۀ خود موجب ریزش مو، پوکی استخوان، کاهش حافظه و ضعف دستگاه تولید مثل، یائسگی زودرس، ناباروری، کمردرد و زانو درد می گردد. (برگرفته از صفحۀ 370 کتاب مبانی جامع طب چینی، نویسنده: جیووانی ماچیوچیا؛ مترجم: دکتر عباس انصاری). از نظر شام خوردن، در کشورمان ساعت 9 در نیمۀ اول و ساعت 8 در نیمۀ دوم سال می باشد.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.