نمونه بالینی درمان یائسگی زودرس و بی خوابی

Home / نمونه بالینی درمان یائسگی زودرس و بی خوابی

بیمار خانم ن. ت. متولد ۱۳۵۲ دچار یائسگی زودرس پس از ۶ جلسه طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر و لیزر گوش همراه با ASP درمان شدند و مشکل یائسگی زودرس ایشان برطرف شد. زبان وی دندانه دار (Teethmark) بوده و دچار کم خونی و کمبود یین ریه بودند.

 

بیمار خانم س. ا.، ۳۵ ساله دچار مشکل سردرد و بی خوابی بوده، مکرراً وسط خواب بیدار می شده و به مدت ۳ سال آرامبخش با دوز ۵ یا ۱۰ میلی گرم مصرف می کرده است.  پس از ۵ جلسه لیزر داخلی و لیزر گوش و حجامت چینی، مشکل بی خوابی این بیمار برطرف شده و دوز مصرفی خود را ابتدا به نصف و سپس به ۱/۴ کاهش داده است و درحال حاضر بدون مصرف آرامبخش، مشکل سردرد و بی خوابی ایشان درمان شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.