اثر ضددرد بدون استفاده از دارو با تحریک فشاری نقطه ضددرد گوش

اثر ضددرد بدون استفاده از دارو با تحریک فشاری نقطه ضددرد گوش

اثر ضددرد بدون استفاده از دارو با تحریک فشاری نقطه ضددرد گوش

تحریک پوست در یک نقطه مربوط به طب سوزنی در میکروسیستمی مانند گوش خارجی، تغییرات درونی ایجاد می‌کند که منجر به تسکین درد و درمان اندام متناظر خواهد شد؛ بدان معنا که:
هر نقطه ای از گوش خارجی متناظر با یکی از اندام های داخلی شما است و تک تک اندام های داخلی نقطه ای بر روی گوش دارند. بنابراین هرگونه تغییر در سطح گوش نیز می تواند هشدار یا علامتی از یک بیماری یا شروع بیماری باشد.
در اینجا نقطه ای از گوش معرفی می شود که عملکردی شبیه انواع مسکن ها و ضددردها داشته و موجب تسکین درد می شود. این نقطه به نام پروستاگلندین E1 بوده و در پشت گوش به فاصله 2 میلیمتر از محل اتصال لوب گوش به گردن قرار دارد.
Untitled
این نقطه می تواند توسط پزشک با سوزن های بسیار ظریف یا نا ایمپلنت ASP یا کاشت Seed تحریک شود که به دلیل تحریک طولانی مدت تاثیر بیشتری دارند اما جالب است بدانید خودتان نیز می توانید این نقطه را با سر خودکار به مدت 1 دقیقه فشار دهید، البته به شکلی که احساس درد شدید نداشته باشید.
طب سوزنی بدن و گوش همه روزه در مطب دکتر انصاری انجام می شود
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.