نمونه بالینی درمان موفقیت آمیز پروستات

نمونه بالینی درمان موفقیت آمیز پروستات

نمونه بالینی درمان موفقیت آمیز پروستات

آقای م.ر

84 ساله از تهران

بیماربا مشکل بزرگی پروستات مراجعه کرده بود درحالیکه سوند ادراری داشت . بیمارحدود 60سال سیگار مصرف کرده بود فشار خون بالا نیز دارد و متعاقباً سابقه جراحی حنجره به دلیل سرطان این ناحیه را داشتند. به علت مشکلات قلبی – ریوی بیمار نمیتواند جراحی پروستات انجام دهد و ایشان مایل بودند  از سوند ادراری استفاده نکند.

بیمارطی دوازده جلسه لییزر آکوپانکچر  درمان قرار شدند .در حال حاضر سوند بیمار از مثانه خارج شده و مشکل ادراری ایشان کلاً درمان شده است .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.