نمونه های بالینی ترک سیگار

نمونه های بالینی ترک سیگار

نمونه های بالینی ترک سیگار

بیمار آقای م – ج ساکن تهران شهرک غرب سوارکار حرفه ای در سطح ملی : ترک سیگار

 

مشکل اصلی بیمار استعمال سیگار و بیخوابی بود . برای بیمار از طب سوزنی گوش  و بدن به همراه

کاشت ASP   درنقطه  نیکوتین در گوش چپ بود . در جلسه دوم بیمار اعلام نمود که میزان مصرف

سیگار ایشان از 17 نخ در روز به 3 عدد کاهش یافته است . جالب اینکه در ادامه درمان بیمار بیان

نمود که ، میل وی نسبت به استعمال سیگار کاهش یافته است .

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.