پذیرش دانشجویان خارجی در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذیرش دانشجویان خارجی در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذیرش دانشجویان خارجی در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای چیا از کشور تایوان، دهمین دانشجوی بین المللی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از روز 14 تیرماه دوره کوتاه مدت طب فشاری، رفلکسولوژی، ماساژ و حجامت را زیرنظر دکتر امیرهومن کاظمی در دانشکده طب سنتی آغاز کرده است.

امید است دانشجویان خارجی دانشکده طب سنتی در بازگشت به کشورهای خود طب ایرانی را معرفی کنند که از قدمهای اصلی برای جهانی کردن طب ایرانی است.
دکتر کاظمی درخصوص مشارکت اساتید دانشکده طب سنتی تصریح کرد: سعی شده است مشارکت حداکثری اساتید دانشکده جلب شود تا برنامه تدریس جامع تری برای ایشان فراهم شود.
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی مدت اخیر ده دانشجو از کشورهای ترکیه، عربستان، چین، اتریش و تایوان پذیرفته است.

 

منبع: http://pr.tums.ac.ir

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.