روان در طب چینی “The Psyche in Chinese medicine” “مترجم: دکتر عباس انصاری”

Home / روان در طب چینی “The Psyche in Chinese medicine” “مترجم: دکتر عباس انصاری”

photo508923646160516646

کتاب “روان در طب چینی” از دیگر تالیفات جیووانی ماشیوشیا و کتابی کامل در بحث تشخیص و درمان اختلالات روانی با استفاده از طب سوزنی و طب گیاهی چینی بوده و اکنون در دست ترجمه می باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.