“اصول و مبانی طب چینی” در مرحله ویراستاری مترجم: دکتر عباس انصاری

Home / “اصول و مبانی طب چینی” در مرحله ویراستاری مترجم: دکتر عباس انصاری

photo508923646160516586ترجمه کتاب اصول و مبانی طب چینی، The Foundation of Chinese Medicine، به اتمام رسیده و این کتاب در مرحله ویراستاری است و اولین جلد آن تا پایان سال جاری به چاپ خواهد رسید.

این کتاب از دیگر کارهای ارزشمند “جیووانی ماشیوشیا” بوده و مشتمل بر ۸ بخش و ۷۰ فصل است که در چند جلد منتشر خواهد رسید.

عملکرد اندام های داخلی، علل بیماری ها، اصول تشخیص، پاتولوژی، شناسایی الگو، نقاط طب سوزنی و اصول درمان از بخش های اصلی این کتاب می باشد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.