آرشیو تیر, ۱۳۹۵

اطلاعیه

بنا به درخواست و استقبال همکاران گرامی در بحث نقاط طب سوزنی و عملکرد آن ها، هر هفته عملکرد تعدادی از نقاط از کتاب اصول و مبانی طب چینی (The foundations of chinese Medicine)، برای استفاده همکاران در سایت ارائه می شود. موقعیت، ماهیت و عملکرد نقاط روده بزرگ (قسمت اول) کانال روده بزرگ مسیر کانال اصلی کانال روده بزرگ از نوک انگشت سبابه شروع می شود و سپس در امتداد سمت رادیال انگشت سبابه و در قسمت قدامی-جانبی بازو به سمت بالا ادامه می یابد. این کانال سپس در نقطه LI-15 Gianyu به کتف می رسد.  این کانال از …


ادامه مطلب...