نمونه بالینی برای افزایش وزن

نمونه بالینی برای افزایش وزن

نمونه بالینی برای افزایش وزن

طب سوزنی: نمونه های بالینی افزایش وزن با طب سوزنی

مژده حاجی پور
متولد 1370
ساکن نجف آباد
وزن 41/400 قد: 170 دور کمر 70

دچار لاغری، بی اشتهایی، مدفوع شل- ضعف و بیحالی ندارد

زبان: زبان کوچک (Small tongue)
نبض: تند (rapid)، نخ مانند (Thready)
نقاط مورد استفاده بر روی گوش برای رفع لاغری:

Appetite: Stomach, Mouth, small intestine, Omega 3, Master Cerebral, Thumb, Zero.
Shen men, Endocrine, Osilation.

لیزر: 30 ثانیه با فرکانس 3000

پس از 4 جلسه ، 2 کیلو به وزن ایشان اضافه شده است و درمان همچنان ادامه دارد……

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.