نمونه بالینی برای افزایش وزن

Home / نمونه بالینی برای افزایش وزن

طب سوزنی: نمونه های بالینی افزایش وزن با طب سوزنی

مژده حاجی پور
متولد ۱۳۷۰
ساکن نجف آباد
وزن ۴۱/۴۰۰ قد: ۱۷۰ دور کمر ۷۰

دچار لاغری، بی اشتهایی، مدفوع شل- ضعف و بیحالی ندارد

زبان: زبان کوچک (Small tongue)
نبض: تند (rapid)، نخ مانند (Thready)
نقاط مورد استفاده بر روی گوش برای رفع لاغری:

Appetite: Stomach, Mouth, small intestine, Omega 3, Master Cerebral, Thumb, Zero.
Shen men, Endocrine, Osilation.

لیزر: ۳۰ ثانیه با فرکانس ۳۰۰۰

پس از ۴ جلسه ، ۲ کیلو به وزن ایشان اضافه شده است و درمان همچنان ادامه دارد……

Leave a Reply

Your email address will not be published.