آرشیو تیر, ۱۳۹۴

کاربردهای نقاط طب سوزنی معده از کتاب جیوانی مترجم: دکتر عباس انصاری

کانال معده مسیر کانال اصلی: کانال معده از بخش جانبی پره بینی[۱] (در LI-20) شروع می شود, در امتداد بینی بالا رفته و به کانال مثانه در BL-1  می پیوندد. سپس وارد لثه های بالایی می شود. کانال مذکور سپس اطراف لب ها انحنا پیدا کرده و با رگ هدایت کننده[۲] یا در Ren-24  پیوند می یابد, سپس در امتداد فک پایین حرکت کرده و در جلوی گوش بالا می رود تا به پیشانی برسد. از نقطه ST-5  یک انشعاب به سمت گلو و حفره بالای ترقوه پایین می رود. سپس از میان دیافراگم عبور کرده و وارد معده و …


ادامه مطلب...

علل داخلی ایجاد کننده بیماری از کتاب جیووانی، مترجم: دکتر عباس انصاری

نقش هیجانات به عنوان علل بیماری دیدگاه‌های متفاوت هیجان‌ در طب چینی و غربی هیجانات به عنوان علل بیماری تعامل بدن و ذهن هیجان و اندام‌های داخلی تاثیرات استرس هیجانی بر بدن خشم شادی غمگینی نگرانی تفکر افراطی ترس شوک   علل “داخلی” بیماری عللی هستند که از فشار هیجانی ناشی می‌شوند. بر اساس سنت قدیم، علل داخلی هیجانی که مستقیما به اندام‌های داخلی آسیب می‌رسانند، در تضاد با علل خارجی آب و هوایی که نخست قسمت خارجی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌باشد. دیدگاه اندام‌های داخلی به عنوان نواحی تاثیر جسمانی-ذهنی-هیجانی، یکی از جنبه‌های حائز اهمیت طب چینی …


ادامه مطلب...