توجه توجه

Home / توجه توجه
th (2)
th (2)

سمینار یک روزه طب مکمل و دندانپزشکی با امتیاز باز آموزی 

 

مکان : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سخنران : دکتر عباس انصاری

زمان : ۹۳/۰۹/۲۳ ساعت ۱ بعد از ظهر

Leave a Reply

Your email address will not be published.