مدارک طب سوزنی دکتر انصاری

مدارک طب سوزنی دکتر انصاری

مدارک طب سوزنی دکتر انصاری

گواهی دوره ایمنی لیزر پزشکی

Untitled1333333333

گواهی دوره  آمورش جامع کاربرد لیزر کم توان در کاردیولوژی و طب داخلی

11111 001

گواهی نامه آموزش ماساژدرمانی چینی

ماساژ درمانی

 

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره پیشرفته  طب سوزنی 

گواهی نامه دوره پیشرفته طب سوزنی
گواهی نامه دوره پیشرفته طب سوزنی

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره پیشرفته  طب سوزنی گوش

طب سوزنی گوش
طب سوزنی گوش

 

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره مبانی طب سوزنی از پیک شفا 

آموزش مقدماتی طب سوزنی گوش
گواهی نامه مقدماتی طب سوزنی گوش

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره  بین المللی طب سوزنی از دانشگاه CBIATC  چین

گواهی نامه مقدماتی طب سوزنی از دانشگاه CBIATC چین
گواهی نامه مقدماتی طب سوزنی از دانشگاه CBIATC چین

گواهی ایراد سخنرانی در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی

u0633u062Eu0646u0631u0627u0646u06CClaser 001 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.