کتاب های دکتر انصاری

 
 
جهت مشاهده فیلم بادکش درمانی به سایتwww.aparat.com مراجعه کنید.
 
 
راهنمای طب سوزنی گوش (اوریکولوتراپی)
 
اطلس نقاط طب سوزنی و فشاری (چاپ دوم)
مبانی جامع طب چینی (جلد ۱)
 
مبانی طب چینی دو رنگ
 
راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان
 
تشخیص از طریق زبان در طب شرقی
تلفن مرکز فروش:
۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰
۲۶۷۶۷۲۰۵-۰۲۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.