خدمات ما در طب سوزنی، دانلود، روشهای درمان، طب سوزنی، ویژه از دکتر انصاری

موقعیت و عملکرد نقاط کانال معده (قسمت اول)، برگرفته از کتاب اصول و مبانی طب چینی (The foundations of Chinese medicine)- مترجم: دکتر عباس انصاری

در ادامه بحث نقاط طب سوزنی، در این قسمت موقعیت، عملکرد، ماهیت و …. نقاط کانال معده ارائه می شود.

 

مسیر کانال اصلی

کانال معده از بخش جانبی پره بینی[۱] (در LI-20) شروع می شود، در امتداد بینی بالا رفته و به کانال مثانه در BL-1  می پیوندد. سپس وارد لثه های بالایی می شود. کانال مذکور سپس اطراف لب ها انحنا پیدا کرده و با کانال هدایت کننده[۲] در Ren-24  پیوند می یابد، سپس در امتداد فک پایین حرکت کرده و در جلوی گوش بالا می رود تا به پیشانی برسد. از نقطه ST-5  یک انشعاب به سمت گلو و حفره بالای ترقوه پایین می رود. سپس از میان دیافراگم عبور کرده و وارد معده و طحال می شود. یک انشعاب از حفره بالای ترقوه، کانال سطحی[۳] را تا پایین به سمت پستان و شکم دنبال می کند تا از  ST-30  عبور کند.

شاخه دیگری از معده با نقطه ST-30 اتصال می یابد، سپس از این نقطه کانال سطحی را دنبال می کند تا در امتداد سمت داخلی قسمت فوقانی ساق پا و لبه داخلی تیبیا حرکت کرده و در انگشت دوم پا پایان یابد. یک انشعاب از ST-42  با کانال طحال اتصال می یابد (شکل ۵۶-۱).

مسیر کانال اتصال

کانال اتصال دهنده در ST-40 شروع می شود و با کانال طحال اتصال می یابد. انشعاب دیگر در امتداد لبه داخلی تیبیا به سمت بالا به سمت ران و شکم تا نوک سر ، جایی که با دیگر کانال یانگ همگرا می شود، حرکت می کند. یک انشعاب از گردن جدا شده و به سمت گلو می رود (شکل ۵۶-۲).

[۱] Ala nasi

[۲] Directing vessel

[۳] Superficial channel

st

برای دریافت نقاط ۱ تا ۶ کانال معده (ST-1 تا ST-6) بر روی لینک زیر کلیک کنید:

کانال معده -ST-1 تا ST-6

درباره نویسنده