اخبار، تصاویر مدارک و گواهینامه های دکتر انصاری، دیگر، ویژه از دکتر انصاری

مدارک طب سوزنی دکتر انصاری

گواهی نامه آموزش ماساژدرمانی چینی

ماساژ درمانی

ماساژ درمانی

 

 

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره پیشرفته  طب سوزنی 

گواهی نامه دوره پیشرفته طب سوزنی

گواهی نامه دوره پیشرفته طب سوزنی

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره پیشرفته  طب سوزنی گوش

طب سوزنی گوش

طب سوزنی گوش

 

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره مبانی طب سوزنی از پیک شفا 

آموزش مقدماتی طب سوزنی گوش

گواهی نامه مقدماتی طب سوزنی گوش

 گواهی نامه فارغ التحصیلی دوره  بین المللی طب سوزنی از دانشگاه CBIATC  چین

گواهی نامه مقدماتی طب سوزنی از دانشگاه CBIATC چین

گواهی نامه مقدماتی طب سوزنی از دانشگاه CBIATC چین

گواهی ایراد سخنرانی در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی

u0633u062Eu0646u0631u0627u0646u06CClaser 001 

درباره نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.