خرید کتاب – بخش دوم

Home / خرید کتاب – بخش دوم

jeld-zaban-copyyyyysss
تشخیص از طریق زبان در طب شرقی

Tongue Diagnosis in Chinese Medicine

Giovani Maciocia

موجود

اصول و مبانی طب چینی

مبانی جامع طب چینی (جلد ۱)

The Foundations of Chinese Medicine

Giovani Maciocia

 

 مبانی جامع طب چینی (جلد ۲)

The Foundations of Chinese Medicine

Giovani Maciocia

 

پوستر نقاط طب سوزنی بدن با روکش سلفون در ابعاد ۵۰ × ۷۰ در سه حالت خلفی، قدامی و جانبی

با ترجمه از چینی به انگلیسی

 

پوستر نقاط طب سوزنی گوش

با ترجمه انگلیسی به فارسی (پشت نقشه گوش فرکانس های درمانی دکتر بار موجود است)

 

photo508923646160516634

راهنمای طب سوزنی [در مرحله ویراستاری]

The Manual of Acupuncture

Peter Deadman

روان در طب چینی

روان در طب چینی (در دست ترجمه)

The Psyche in Chinese Medicine

Giovani Maciocia